Üst Yönetim

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcıları

Süleyman TÜRETKEN

Perakende Şube Bankacılığı-1 Genel Müdür Yardımcısı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni 1983 yılında bitirdi. Çeşitli kurumlarda Müfettiş, Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Bölge Koordinatörü olarak çalışan Türetken, Şubat 2012'de Bankamızda Kurumsal Pazarlama Grup Başkanı olarak göreve başladı. Ağustos 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında Şube Bankacılığı Grup Başkanı, Ağustos 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Türetken, Haziran 2018'den itibaren Perakende Şube Bankacılığı-1 Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 

Musa ARDA

Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1994 yılında Pamukbank'ta Mali Tahlil Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1994 - 2004 yılları arasında aynı bankada Uzman, Genel Müdürlük'te çeşitli birimlerde Servis Yöneticisi ve Güneşli Kurumsal Şube'de Pazarlama Yöneticisi olarak çalıştı. 2005 yılında T. Halk Bankası A.Ş.'de Ticari Pazarlama Daire Başkanlığı'nda Bölüm Müdürü olarak göreve başladı. Daha sonra sırası ile Mali Tahlil Daire Başkanı, Kredi Politikaları ve Proje Değerlendirme Daire Başkanı, Ticari Krediler Daire Başkanı, İstanbul II. Bölge Koordinatörü olarak görev yaptı. Kasım 2011 yılından bu yana Bankamızda Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

M. Cengiz GÖĞEBAKAN

Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Pamukbank T.A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını, 1994 yılından sonra yine aynı kurumda; Firma Değerlendirme, Kredi İzleme, Kredi Tahsis, İdari Takip ve Kredi Politikaları Bölümlerinde, Bölüm Yöneticisi olarak sürdürdü. 17.11.2004 tarihinde Perakende Kredilerden Sorumlu olarak başladığı Türkiye Halk Bankası A.Ş.'deki görevine, 09.06.2005 yılından sonra Risk Tasfiye'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti ve aynı kurumda 2007 - 2010 yılları arası Kredi Politikaları'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Mayıs 2010-Ekim 2011 tarihleri arasında Anadolubank A.Ş.'de Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Göğebakan, Kasım 2011 yılından itibaren Bankamızda Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

Bilgehan KURU

Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı Üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü'nde finans ağırlıklı yüksek lisans yaptı. Mesleki kariyerine 1986-1988 yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Kambiyo Memuru olarak başladı. 1988 yılında Pamukbank T.A.Ş.'de Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. Hazine Bölümünde Servis Yöneticisi ve Bölüm Yöneticisi olarak çalıştı. 2004 yılı Kasım ayında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. Haziran 2007-Temmuz 2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Bilgehan Kuru, Temmuz 2011 de Bankamızda Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başlamış olup, Ağustos 2014'ten itibaren Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Alpaslan ÇAKAR

Perakende Şube Bankacılığı-2 Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ocak 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2018'den itibaren Perakende Şube Bankacılığı-2 Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 

Ali KIRBAŞ

Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1997 - 1999 yılları arasında Merkez Bankası İdare Merkezi'nde memur olarak görev yaptı. 1999'da Müfettiş Yardımcısı olarak Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda göreve başlayan Kırbaş, Müfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Eylül 2008 – Mayıs 2012 tarihleri arasında Tanıtım ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanı, Mayıs 2012 - Temmuz 2017 tarihleri arasında Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Ağustos 2017'den itibaren Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 

Yüksel CESUR

İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Bankamızda göreve başlayarak, daha sonra Müfettiş olarak atandı. 2005 yılından itibaren Eğitim Bölüm Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2007 yılında Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı'na atanan Cesur, bu görevin ardından Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı ve Teftiş Kurulu Başkanı olarak çalıştı. Nisan 2014 yılından itibaren İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 


Ziraat Bankası Grup Başkanları

Turgut GÜLCİHAN

Pazarlama-1 Grup Başkanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılından itibaren özel bankalarda ve kamu bankalarında Müfettiş, Müdür ve Daire Başkanı olarak çalıştı. Kasım 2011'de Bankamızda Girişimci Pazarlama Grup Başkanı olarak göreve başladı. 2014-2016 yılları arasında Şube Bankacılığı Grup Başkanlığı, Temmuz 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanlığı görevini yürüten Gülcihan, Haziran 2018'den itibaren Pazarlama-1 Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır. 

Dr. İlker MET

İnsan Kaynakları Grup Başkanı

1974 yılında Erzurum'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun olarak aynı fakültede 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. Met, ayrıca Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü'nde ikinci yüksek lisansını yaptı. Doktora eğitimini ise Teknoloji Yönetimi alanında Kara Harp Okulu'nda birincilikle tamamladı. Meslek hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1996 yılında başladı. 2000 yılında Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Met, Uzman, Yönetmen, Proje Yönetimi Müdürü ve Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Mayıs 2015-Aralık 2019 tarihleri arasında Kurumsal Mimari Grup Başkanı olarak çalışan Met, Aralık 2019 tarihinden itibaren İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevini yürütmektedir. 

Zeynep Gözde İNAN 

Girişimci Şube Bankacılığı Grup Başkanı

1973 yılında Ankara'da doğdu. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Bankacılık okulu sonrasında göreve Ankara Dış Muameleler Şubesinde başladı. Çeşitli şubelerde ve Genel Müdürlük biriminde görev yapan İnan, Ocak 2019 tarihinden itibaren Girişimci Şube Bankacılığı Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 

Fikrettin AKSU

İç Operasyonlar Grup Başkanı

1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1980-1984 yılları arasında çeşitli kurumlarda görev yaptıktan sonra 1984 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de göreve başladı. 1984-2014 yılları arasında Bankada çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra Ziraat Hayat Emeklilik A.Ş. ve Ziraat Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten Aksu, Ekim 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görev yaptı. Aralık 2019 tarihinden itibaren İç Operasyonlar Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 

Mithat ŞAHİNCİ 

Kurumsal Şube Bankacılığı Grup Başkanı

1976 yılında Aydın'da doğdu. 1999 yılında ODTÜ İşletme Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünde, 2009 yılında İngiltere'de Uluslararası Ekonomi ve Finans konusunda yüksek lisansını tamamladı. 2000 yılında Bankamızda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla Bankamızın farklı birimlerinde Uzman, Yönetmen, Portföy/Servis Yöneticisi, Ticari/Kurumsal Şube Yöneticisi ve Kurumsal Krediler Tahsis ve Yönetimi Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Kasım 2019 tarihinden itibaren Kurumsal Şube Bankacılığı Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 


Ferhat PİŞMAF

Pazarlama-2 (Tarımsal) Grup Başkanı

1972 yılında Sungurlu/Çorum'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayarak, Müfettişlik, Tarımsal Pazarlama Bölüm Müdürlüğü, Tarımsal Krediler Daire Başkanlığı, Tarımsal Krediler Grup Başkan Vekili, Girişimci Krediler 1, Girişimci Krediler Tahsis ve Yönetimi 1, Tarım Politikaları Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüten Pişmaf, Aralık 2019 tarihinden itibaren Pazarlama-2 (Tarımsal) Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 

Bilge LEVENT 

Hazine Yönetimi Grup Başkanı

1973 yılında Ankara'da doğdu. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl, Bankamız Bankacılık Okulu ile kariyerine başladı. Ardından 1996 yılında Hazine Yönetimi iş biriminde çalışmaya başladı. Bu tarihten itibaren Hazine Yönetimi altında Finansal Piyasalar departmanlarında çeşitli birimlerde görevine devam etti. 2015 yılında Koç Üniversitesi Yönetici MBA Yüksek Lisans Programını tamamladı. Mayıs 2012-Aralık 2019 tarihleri arasında Finansal Piyasalar Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Halen Aralık 2019 tarihinde atanmış olduğu Hazine Yönetimi Grup Başkanı görevini yürütmektedir.