Üst Yönetim

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcıları

Emrah GÜNDÜZ

Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı

1977 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Maltepe Üniversitesi'nde tamamladı. 2004-2005 yılları arası Maliye Bakanlığı'nda Gelir Uzman Yardımcısı olarak  görev yaptı. 2005 yılında Bankamızda Müfettiş Yardımcısı unvanıyla göreve başladı. Sonrasında Müfettiş, Servis Yöneticisi, Şube Yöneticisi, Ziraat Katılım Bankası Operasyon Merkezi Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Eylül 2016 tarihinde Operasyon Merkezi Bölüm Başkanı olarak göreve başlayan Gündüz, Aralık 2019-Ekim 2020 tarihleri arasında Operasyon Merkezi-1 Bölüm Başkanı, Ekim 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında ise Merkezi Operasyonlar Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Nisan 2021 tarihinden itibaren Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Recep TÜRK

Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2000 yılında T. Halk Bankası A.Ş.' de başladığı meslek hayatına Müfettiş, Ticari - KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü,   Ticari Şube Müdürü ve Gaziantep Bölge Koordinatörü olarak devam etti. Ocak 2015'te Bankamızda göreve başlayan Türk, Bölge Yöneticisi ve Bölüm Başkanı olarak, Kasım 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında ise Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı olarak görev yaptı. Nisan 2021 tarihinden itibaren Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Mehmet Şükrü TAŞCI

Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

1970 yılında Safranbolu'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Bankamızda 09.12.1993 tarihinde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Sonrasında  Müfettiş, Başmüfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şube Yöneticisi olarak çalıştı. Eylül 2008 - Haziran 2012 tarihleri arasında Finansal Raporlama ve Muhasebe Bölüm Başkanı, Temmuz 2012 - Eylül 2018 tarihleri arasında İzmir 3. Bölge Yöneticisi, Ekim 2018 - Mart 2021 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapan Taşcı, Nisan 2021 tarihinden itibaren Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Ferhat PİŞMAF

Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

1972 yılında Sungurlu/Çorum'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak   göreve başlayarak, Müfettişlik, Tarımsal Pazarlama Bölüm Müdürlüğü, Tarımsal Krediler Daire Başkanlığı, Tarımsal Krediler Grup Başkan Vekili, Girişimci Krediler 1, Girişimci Krediler Tahsis ve Yönetimi 1, Tarım Politikaları Bölüm Başkanlığı ve Tarımsal Pazarlama Grup Başkanlığı görevlerini yürüten Pişmaf, Nisan 2021 tarihinden itibaren Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 

Cüneyt SAĞLIK

Ödeme Sistemleri ve Kredi Süreçleri Genel Müdür Yardımcısı

1977 yılında İstanbul'da doğdu. Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi SBE İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı alanındaki   Yüksek Lisans eğitimini 2004 yılında tamamladı. Bankamız kadrosuna 10. Dönem Bankacılık Okulu bünyesinde 1998 yılında katılan Sağlık; Fon Yönetimi, Ticari Krediler, Bireysel Pazarlama, Bireysel Krediler Tahsis ve Bireysel Kitle Pazarlama birimlerinde Uzman, Yönetmen ve Servis Yöneticisi olarak görev aldı. Ekim 2015'te Bireysel Ürün Yönetimi Bölüm Başkan Vekili olarak atanan Sağlık, sonrasında Ürün Yönetimi ve Müşteri Analitiği Bölüm Başkanı, Kartlı Sistemler Bölüm Başkanı, İç Kontrol ve Uyum Bölüm Başkanı görevlerinde bulundu. Nisan 2021 tarihinden itibaren Ödeme Sistemleri ve Kredi Süreçleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Yüksel CESUR

Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında göreve başladığı Bankamızda Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak çalıştıktan sonra 2005-2007 yılları arasında  Eğitim Bölüm Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2007 yılında Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı'na atandı ve sonrasında Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı ve Teftiş Kurulu Başkanı olarak çalıştı. Nisan 2014-Nisan 2021 tarihleri arasında İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cesur, Nisan 2021 tarihinden itibaren Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

 

Ziraat Bankası Grup Başkanları

Dr. Ertan ALTIKULAÇ

Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı

1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. 1995 yılında bankacılık kariyerine başladı. Bankamızda Uzman Yardımcısı, Uzman, Yönetmen olarak Genel Müdürlük Uluslararası Bankacılık   birimlerinde görev yaptı. 2005-2009 yılları arasında Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 2009 yılından itibaren sırasıyla Bireysel Krediler Daire Başkanı, Dış İlişkiler Daire Başkanı, Finansal Kurumlar ve Uluslararası Bankacılık Bölüm Başkanı, Ortaklıklar ve Yurt Dışı Birimler Bölüm Başkanı, Kaynak Yönetimi Bölüm Başkanı, Müşteri İletişim Merkezi Bölüm Başkanı, Kanal Yönetimi Bölüm Başkanı ve Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı olarak görev aldı. Bankamızın Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, Karadağ gibi yurt dışı iştiraklerinde ve yurt içi iştiraklerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Nisan 2021 tarihinden itibaren Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Hüseyin ÖZUYSAL

İç Operasyonlar Grup Başkanı

1973'de Konya'da doğdu. Selçuk Üniversitesi İşletme Fakültesinde Yüksek Lisansı tamamladı. 1994 yılında, Bankamız Eğitim Daire Başkanlığı'nda Bilgisayar İşletmeni olarak göreve başlayarak, çeşitli görev ve unvanlarda çalıştı. Sonrasında sırasıyla  İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm Başkanı, Tedarik ve Gider Yönetimi Bölüm Başkanı, Tedarik Gider ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı, BT Operasyon Bölüm Başkanı ve Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş'de Genel Müdür olarak görev yapan Özuysal, Ağustos 2020'den itibaren İç Operasyonlar Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 

Yasin ÖZTÜRK

İç Sistemler Grup Başkanı

1981 yılında Aksaray'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Müfettiş, Ankara 1. ve 2. Bölge Yöneticiliklerinde Bireysel Pazarlama Yöneticisi,  Duatepe-Polatlı Girişimci Dinamik Şube Yöneticisi, Bireysel Satış Yönetimi Bölüm Başkanı, Bireysel Satış Yönetimi-1 Bölüm Başkanı ve Perakende Şube Bankacılığı-3 Bölüm Başkanı olarak görev yapan Öztürk, Nisan 2021 tarihinden itibaren İç Sistemler Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 

Dr. İlker MET

İnsan Kaynakları Grup Başkanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun olarak aynı fakültede 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. Met, ayrıca Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü'nde ikinci yüksek  lisansını yaptı. Doktora eğitimini ise Teknoloji Yönetimi alanında Kara Harp Okulu'nda birincilikle tamamladı. Meslek hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1996 yılında başladı. 2000 yılında Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Met, Uzman, Yönetmen, Proje Yönetimi Müdürü ve Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Mayıs 2015-Aralık 2019 tarihleri arasında Kurumsal Mimari Grup Başkanı olarak çalışan Met, Aralık 2019 tarihinden itibaren İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevini yürütmektedir.

Zeynep Gözde İNAN

Özellikli Şirketler Yönetimi Grup Başkanı

1973 yılında Ankara'da doğdu. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Bankacılık okulu sonrasında göreve Ankara Dış Muameleler Şubesinde başladı. Çeşitli şubelerde  ve Genel Müdürlük birimlerinde çalıştıktan sonra Ocak 2019 - Ekim 2020 tarihleri arasında Girişimci Şube Bankacılığı Grup Başkanı olarak görev yapan İnan, Ekim 2020 tarihinden itibaren Özellikli Şirketler Yönetimi Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.